ค้นหาข้อมูล  
 
 
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน2559
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทำลิฟท์โดยสารฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทำเครื่องฉายภาพ LCDฯ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงอาหารฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทำเครื่องฉายภาพฯ
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน(58รายการ)
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
ประกาศราคากลางจ้างเหมาฝึกปฏิบัติหลักสูตรการดับไฟชั้นสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ General Cargo Sim
 
  กระดานสนทนา
 ขอตารางการสอบ ....
 เอกสารที่ต้องส่ง ....
 แนวข้อสอบ ....
 สายวิทย์-คณิต ไม่ได้เรียน รด.สามารถ ....
 จำนวนที่สอบเข้า(สำคัญมากๆเลยครับ) ....
 อยากเรียนที่นี่คับ แต่กลัวสอบไม่ได้ ....
 เกณฑ์คะแนนที่สอบติด ....
 ตาบอดสี ....
 สอบถามเรื่องการสอบคัดเลือก ....
 เรื่องการตรวจร่างกาย ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
admin ....
22 Mar ,17:22
22 Mar ,17:19
21 Mar ,00:01
23 Jan ,00:59
23 Jan ,00:56
10 Jan ,22:11
10 Jan ,09:45
10 Jan ,09:43
10 Jan ,09:41
25 Dec ,20:06

 


MMTC Wireless Service

ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
a ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.พ. 61)
a ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มี.ค. 61) 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
a พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
a ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 1 หน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 2 หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 4 กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 5 การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 6 อัตราค่าจ้างออกแบบ 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 7 เรื่องที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 
a กฎกระทรวงฉบับที่ 8 การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

 
 
..................................................................................................................................................................................
Home     About us     News     Knowledge     Contact us     Admin
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

E-mail :

Best view at size 1024x768 resolution