ค้นหาข้อมูล  
 
 

  

ประกันคุณภาพการศึกษา
หัวข้อข่าว : การประกันคุณภาพการศึกษา

ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2552

รายละเอียดข่าว :
พน.กับการประกันคุณภาพการศึกษา


การประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
กระทรวงคมนาคม


คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 098/2550 ลงวันที่ 5 กันยายน 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 131/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน

รูปแผนภูมิโครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

แผนงานและกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีการศึกษา 2550

กำหนดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่ 14 – 31 มกราคม 2551

รายงานการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ของหน่วยงานภายใน พน. ประจำปีการศึกษา 2550 สำหรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550  


เข้าชม : 9146


ประกันคุณภาพการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      หน้าที่และความรับผิดชอบ 4 / ธ.ค. / 2552
      การประกันคุณภาพการศึกษา 13 / มี.ค. / 2552


 
 
..................................................................................................................................................................................
Home     About us     News     Knowledge     Contact us     Admin
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

E-mail :

Best view at size 1024x768 resolution