หน้าหลัก

 

 
 
ค้นหาข้อมูล  
 
 


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขติดต่อ
ภายใน

    นางสาว    ยุวัน       กมลเวชช     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
519
    นาย    วรวุฒิ       วรวัฒนกุล     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
521
    นางสาว    ณิสรา       อิทธิวัฒนะ     เจ้าพนักงานธุรการ
522
    นางสาว    อนุสรา       ไชโย     เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
522
 
 
ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

E-mail : WEB_EMAIL
Powered by _SCRIPT _VERSION
Best view at size 1024x768 resolution