.:: Login / Register ::..:: Vote ::.

ท่านเคยได้ยินเรื่องการจัดการความรู้ (KM) มาก่อนหรือไม่
 

.:: Search ::.

KM
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคนประจำเรือ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:19 น.

เอกสารเผยแพร่ : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคนประจำเรือ


โดย คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (กรกฎาคม 2555)

 
หน้าที่และความรับผิดชอบคนประจำเรือ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 15:33 น.

หน้าที่และความรับผิดชอบคนประจำเรือ
โดย...คณะทำงาน KM ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 15:42 น.
 
การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจำเรือจาก STCW 1978/1995 เป็น STCW 2010 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 00:00 น.

การจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการผลิตบุคลากรการพาณิชย์นาวีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

 


เรื่อง...การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจำเรือ จาก STCW 1978/1995 เป็น STCW 2010 <<< รายละเอียด >>>


โดย...คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า (ปีงบประมาณ 2556)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 17:36 น.
 
Ulti Clocks content