ปรัชญา : วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำทุกคนให้เป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ (พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๒)
HOME : คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541)
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีสำหรับอ่านเอกสารได้ที่นี่

 

             เกร็ดความรู้  
          หมายเหตุ  :::
      ***  เอกสารเผยแพร่ในส่วนนี้ จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Acrobat   ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีสำหรับอ่านเอกสารได้ที่นี่ (8.42 MB.)  สำหรับเปิดอ่าน  ***


@ เกร็ดความรู้ ปี 2546-2547 @
ลำดับ
หัวข้อเรื่อง
เสนอโดย
ประจำวันที่
1.
::: แนวทางการประกอบอาชีพชาวเรือ ::: (=UPDATE=) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 8 ส.ค. 2546 --> 1 ม.ค. 2548
2.
::: การจัดองค์กรภายในเรือสินค้า ::: ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 22 ส.ค. 2546
3.
::: วิชาเดินเรือดาราศาสตร์ ::: ส่วนวิชาการเดินเรือ 5 ก.ย. 2546
4.
::: นายช่างกลเรือคืออะไร ::: ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 12 ก.ย. 2546
5.
::: การประกันคุณภาพการศึกษา...เรื่องต้องรู้ ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 19 ก.ย. 2546
6.
::: ใกล้ชิด..กิจการนักเรียน ::: ส่วนกิจการนักเรียน 26 ก.ย. 2546
7.
::: สงครามยุคไร้พรมแดน ::: ส่วนวิชาการเดินเรือ 3 ต.ค. 2546
8.
::: ระบบไฟฟ้าในเรือ ::: ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 10 ต.ค. 2546
9.
::: รู้จัก "เอเปค" หรือยัง ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 17 ต.ค. 2546
10.
::: น้ำมันในเรือที่เรียกว่า BILGE, SLUDGE, และ FUEL OIL ::: เรือฝึกนักเรียน 24 ต.ค. 2546
11.
::: การคุ้มครองแรงงานคนประจำเรือ ::: ส่วนวิชาการเดินเรือ 31 ต.ค. 2546
12.
::: BLACK OUT (ไฟฟ้าเรือดับทั้งลำ) ::: ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 7 พ.ย. 2546
13.
::: เหตุการณ์รั่วไหลหรือหกของสารเคมี ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 14 พ.ย. 2546
14.
::: 10 เรื่อง ที่ นดร.ควรรู้ แต่ไม่ค่อยรู้ ตอนที่ 1 ::: ฝ่ายบริการการศึกษา 21 พ.ย. 2546
15.
::: สัญญาจ้างแรงงานคนประจำเรือ ::: ส่วนวิชาการเดินเรือ 28 พ.ย. 2546
16.
::: วาว์ลป้องกันการระเบิดใต้ท้องเครื่องยนต์ ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 5 ธ.ค. 2546
17.
::: วันคริสต์มาส ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 12 ธ.ค. 2546
18.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 19 ธ.ค. 2546
19.
::: เครื่องหมายการเดินเรือและอักษรย่อ (Avi => 22.5 MB) ส่วนวิชาการเดินเรือ 26 ธ.ค. 2546
20.
ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 2 ม.ค. 2547
21.
::: คำพ่อสอน ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 9 ม.ค. 2547
22.
::: คุณค่าภาษาไทยในวรรณกรรมและสื่อปัจจุบัน ::: ส่วนกิจการนักเรียน 16 ม.ค. 2547
23.
ส่วนวิชาการเดินเรือ 23 ม.ค. 2547
24.
::: เครื่องจำลองการฝึกห้องเครื่องเรือ ::: ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 30 ม.ค. 2547
25.
::: บทความ : เขียนอย่างไร (จึงจะ) ดี ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 6 ก.พ. 2547
26.
::: เครื่องแผนที่เดินเรืออัตโนมัติ (ECDIS) ::: เรือฝึกนักเรียน 13 ก.พ. 2547
27.
ส่วนวิชาการเดินเรือ 20 ก.พ. 2547
28.
ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 27 ก.พ. 2547
29.
::: พายุหมุนเขตร้อน ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 5 มี.ค. 2547
30.
ฝ่ายบริการการศึกษา 12 มี.ค. 2547
31.
ส่วนวิชาการเดินเรือ 19 มี.ค. 2547
32.
ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 26 มี.ค. 2547
33.
::: ข้อคิดสำหรับครูอาจารย์-ลูกศิษย์ ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 2 เม.ย. 2547
34.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 9 เม.ย. 2547
35.
ส่วนวิชาการเดินเรือ 16 เม.ย. 2547
36.
ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 23 เม.ย. 2547
37.
::: ความรู้ : อิทธิพลที่รอการจัดการ ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 30 เม.ย. 2547
38.
::: ค่านิยมสมสมัย : นัยจากสื่อ ::: ส่วนกิจการนักเรียน 7 พ.ค. 2547
39.
ส่วนวิชาการเดินเรือ 14 พ.ค. 2547
40.
ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 21 พ.ค. 2547
41.
::: วันครอบครัว ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 28 พ.ค. 2547
42.
::: ระบบรายงานตนอัตโนมัติ::: เรือฝึกนักเรียน 4 มิ.ย. 2547
43.
ส่วนวิชาการเดินเรือ 11 มิ.ย. 2547
44.
ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 18 มิ.ย. 2547
45.
::: แผ่นดินไหวในประเทศไทย ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 25 มิ.ย. 2547
46.
ฝ่ายบริการการศึกษา 2 ก.ค. 2547
47.
ส่วนวิชาการเดินเรือ 16 ก.ค. 2547
48.
ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 30 ก.ค. 2547
49.
::: ใครจะคิด...คณิตศาสตร์ (อีกแล้ว) ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 13 ส.ค. 2547
50.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 27 ส.ค. 2547
51.
ส่วนวิชาการเดินเรือ 10 ก.ย. 2547
52.
ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 24 ก.ย. 2547
53.
::: โฟโตอิเล็กตริก...พลิกโลกวิทยาศาสตร์ไปอีกขั้น ::: ส่วนวิชาการทั่วไป 8 ต.ค. 2547
54.
::: ตำนานเมือง : ปฐมบทแห่งข้อมูลข่าวสาร ::: ส่วนกิจการนักเรียน 22 ต.ค. 2547
55.
ส่วนวิชาการเดินเรือ 5 พ.ย. 2547
56.
ส่วนวิชาการช่างกลเรือ 19 พ.ย. 2547
57.
ส่วนวิชาการทั่วไป 3 ธ.ค. 2547
58.
เรือฝึกนักเรียน 17 ธ.ค. 2547
59.
ส่วนวิชาการเดินเรือ 31 ธ.ค. 2547