ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (Merchant Marine Training Centre) 2020

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักเดินเรืออาชีพ (ขอขอบคุณ: Dek-D.com)