1 ปี อธิบดีกรมเจ้าท่า คนที่ 39 (วิทยา ยาม่วง) (ขอขอบคุณ PR Marine)

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (Merchant Marine Training Centre) (ขอขอบคุณ The Chance Thailand)

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (Merchant Marine Training Centre) 2020

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักเดินเรืออาชีพ (ขอขอบคุณ: Dek-D.com)