ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปี2563

640108-รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 

631225-ประกาศกรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อตามโตรงการจัดหาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง สำหรับเครื่องมือฝึกจำลองระบบการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) images/new_icon03.gif
ประกาศฯ| เอกสารประกวดราคา|

631217-ประกาศกรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกสาครวิสัย จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ| เอกสารประกวดราคา|

631217-ประกาศกรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกวิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ| เอกสารประกวดราคา|

631208-รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

631207-ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำประจำปีเรือฝึก สาครวิสัย จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ| เอกสารประกวดราคา| ร่างขอบเขตงาน| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ| ช่องทางการติดต่อ 

631207-ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำประจำปีเรือฝึก วิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ| เอกสารประกวดราคา| ร่างขอบเขตงาน| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ| ช่องทางการติดต่อ 

631207-ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกวดราคาจัดหาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง สำหรับเครื่องมือฝึกจำลองระบบการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ| เอกสารประกวดราคา| ร่างขอบเขตงาน| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ| ช่องทางการติดต่อ 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

631116-รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำประจำปีเรือฝึก สาครวิสัย จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำประจำปีเรือฝึก วิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารการศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และระบบจัดการฝึกอบรมสำหรับคนประจำเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดหาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง สำหรับเครื่องมือฝึกจำลองระบบการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

630826-ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องเผยแพร่การจัดซ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

630731-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทาบบัตรประตูเข้า-ออก หอพัก นดร.หญิง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630713-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 

630709-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630708-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630703-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเครื่องพิมพ์ผล ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-5510ND จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630703-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มแบบการกรองไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/ชม.พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630702-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับภูมิทัศน์รอบศาลาองค์พระพุทธ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630702-รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 

630624-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

630622-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630619-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630616-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบสภาพรถยนต์(บัส)สแกนเนีย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน 41 7334 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630608-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวล์ 100 แอมป์ จำนวน 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630608-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 36000 BTU แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630602-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทำเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630602-รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

630602-รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

630521-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 255 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630505-รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 

630427-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630424-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630424-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นของ 3 ล้อ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630420-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630417-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงแลกเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พร้อมเสาธงแขวน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630417-ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแมกเนติกส์ จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630416-ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นกั้นอะคิลิกกันเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-19) จำนวน 5 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630408-ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory) จำนวน 10 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630403-รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 

630402-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 

630402-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำรถยนต์ (บรรทุก) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน 41 5448 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630402-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทดแทนและเพิ่มเติมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

630401-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบสภาพ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ตู้)หมายเลขทะเบียน ฮท 6877 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630327-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องพร่้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630327-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเครื่องพิมพ์ผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630327-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ประจำห้องอาคารเรียน คลส. สูง 6 ชั้น จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630325-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630323-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630323-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องเว็บแคมสตรีมสนทนาผ่านวีดีโอ พร้อมไมครโฟนติดเสื้อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง