ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปี2563

630505-รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 images/new_icon03.gif

630427-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง images/new_icon03.gif

630424-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง images/new_icon03.gif

630424-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นของ 3 ล้อ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630420-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630417-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงแลกเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พร้อมเสาธงแขวน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630417-ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแมกเนติกส์ จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630416-ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นกั้นอะคิลิกกันเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-19) จำนวน 5 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630408-ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory) จำนวน 10 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630403-รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 

630402-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 

630402-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำรถยนต์ (บรรทุก) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน 41 5448 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630402-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทดแทนและเพิ่มเติมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

630401-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบสภาพ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ตู้)หมายเลขทะเบียน ฮท 6877 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630327-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องพร่้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630327-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเครื่องพิมพ์ผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630327-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ประจำห้องอาคารเรียน คลส. สูง 6 ชั้น จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630325-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630323-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

630323-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องเว็บแคมสตรีมสนทนาผ่านวีดีโอ พร้อมไมครโฟนติดเสื้อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง