ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ การกำหนดโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มฝ่ายภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี images/new_icon03.gif

กำหนดการสอบสัมภาษณ์มาตรการนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษา (กลุ่มวิชาการเดินเรือ) images/new_icon03.gif

ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรของสถานศึกษาฝึกอบรม ในส่วนความรับผิดชอบของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี images/new_icon03.gif

ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาและการสอนชดเชยของรายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2562
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุใหม่ 2019
 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลและเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563  

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลและเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563  

ประกาศ เลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ประกาศ การจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 2) 

ประกาศเลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  

ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติในการรายงานตัวของ นดร. ที่กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883) 

"วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019" โดย...กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน 

การศึกษา/กิจกรรม นดร.

เรื่อง สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มวิชาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี images/new_icon03.gif 
     คลิก Link สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ basic knowledge risk of collision

รับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  images/new_icon03.gif