ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี