เข้าชมเว็ปไซต์ blog graphics
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อาคารหอพัก 2 ที่อยู่ 120 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร +66(0)27563334 แฟกซ์ +66(0)27563334
E-Mail Address :  mmc_webmaster@hotmail.com