ค้นหาข้อมูล  
 
 

  

ข้อมูลบุคลากร : นาย วิทูรย์    กันเดช
อาทิตย์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2550

คำนำหน้า นาย
ชื่อ-สกุล วิทูรย์    กันเดช
วุฒิการศึกษา การศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์)
หมายเลขโทรศัพท์
ภายในหน่วยงาน
128
หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง
-
โทรสาร -
E-mail@mmtc.ac.th -
วันที่บรรจุงาน -
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ
ตำแหน่งราชการ/ระดับ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
หน่วยงาน
(ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม/เรือ)
ส่วนบริการการศึกษา
หน่วยย่อย งานโสตทัศนูปกรณ์

เข้าชม : 1795


 
 
..................................................................................................................................................................................
Home     About us     News     Knowledge     Contact us     Admin
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063

E-mail :

Best view at size 1024x768 resolution