ทรงพระเจริญ


ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2557 ใหม่

ประกาศกำหนดให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าหอพักของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ประกาศรายชื่อนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้มีสิทธิพักอาศัยในหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการรายงานตัวกลับและการประเมินผลการฝึกภาคทะเลกับเรือสินค้าของ นดร. ชั้นปีที่ 5 กลุ่มวิชาการเดินเรือ 

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี