ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2557 ใหม่

ประกาศกำหนดให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าหอพักของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้มีสิทธิพักอาศัยในหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการรายงานตัวกลับและการประเมินผลการฝึกภาคทะเลกับเรือสินค้าของ นดร. ชั้นปีที่ 5 กลุ่มวิชาการเดินเรือ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสุดท้าย) 
+++ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีขอความร่วมมือให้ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้าย อ่านประกาศผลการสอบฯ ให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วย
เพื่อรักษาสิทธิ์ต่าง ๆ ของนักเรียนเอง +++


ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557 

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี