คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบและสามารถโหลดใบสมัครสอบได้


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จองหอพัก  new

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  new

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 26 เม.ย. 59 ทุกท่าน
 
 new

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2559  new

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2559  

"ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี" นักเดินเรืออาชีพ (ขอขอบคุณ: Dek-D.com)  

"ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี" ผลิตนักเดินเรือรองรับตลาดโลก (ขอขอบคุณ: VoiceTV)  

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี...เส้นทางสู่อาชีพ "กัปตันเรือ" (ขอขอบคุณ: ข่าวการศึกษา SpringNews)  

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883)  

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี